Coaching bij Mariëtte

Huibrechtse Therapie & Training - Coaching

Wat is coaching?

Coaching kun je definiëren als het begeleiden van een persoon van waar hij nu is, naar waar hij wil zijn. Coaching houdt dus een verandering, beweging in en daar spreekt een bepaalde dynamiek uit. De gecoachte heeft het verlangen zich te ontwikkelen en te groeien naar een duidelijk omschreven doel. Coaching is gebaseerd op een gelijkwaardige relatie tussen coach en gecoachte en is afgestemd op de vragen en de leerstijl van de gecoachte.

Coaching kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in eigen waarden, drijfveren en ambities met als doel bewuster keuzes te kunnen maken. Coaching is gericht op concrete resultaten en specifieke acties op de korte termijn.

Voor wie is coaching?

Coaching is geschikt als je:

  • zicht wilt krijgen op wensen en verlangens
  • wilt werken aan het realiseren van doelen
  • wilt werken aan de oplossing van een probleem
  • balans zoekt tussen werk en privé
  • manieren zoekt om beter met stress om te gaan
  • op zoek bent naar richting in je leven
  • gedrag wilt veranderen
  • communicatie-vaardigheden wilt verbeteren
  • meer inzicht wilt in drijfveren en talenten

 Werkwijze

In het coachtraject komen 6 fasen aan de orde:

Fase 1: Het verhelderen van de (leer)vraag waarmee je aan de slag wilt. We onderzoeken of de vraag waarmee je komt ook de echte vraag of dat er een andere vraag achter ligt. Het doel en de focus worden helder.

Fase 2: We onderzoeken waar de vraag vandaan komt, welke factoren er mee spelen en welke vraagstukken er nog meer zijn. Je krijgt meer inzicht in jezelf en je (leer)vraag. Deze fase van verdiepen is onderzoekend, reflecterend en analyserend.

Fase 3: Begrijpen hoe iets zit of hoe iets anders kan, is niet genoeg om dingen ook anders te doen. Je gaat je verbinden met de verandering die je wilt inzetten. Je maakt jezelf verantwoordelijk.

Fase 4: In deze fase gaat het om het uitbreiden van je eigen repertoire. Aan de slag met het verwerven van nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag ontwikkelen. Ik nodig je uit om zaken eens anders aan te pakken en te experimenteren.

Fase 5: De focus ligt nu op het toepassen van nieuwe kennis en inzichten, nieuwe vaardigheden of gedrag. Deze fase vraagt lef en doorzettingsvermogen, omdat er negatieve reacties uit de omgeving kunnen komen of je kunt tegen minder leuke kanten van het veranderen aanlopen. Vanzelfsprekend ben ik in deze fase ondersteunend aanwezig.

Fase 6: In deze laatste fase van verankeren is nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag geïntegreerd in je leven. Je bent onbewust bekwaam geworden, je voelt je zekerder bij je nieuwe gedrag en je hebt reeds succeservaringen op gedaan.

Dit traject neemt meestal 6 tot 8 sessies van een uur in beslag en kan verspreid worden over 8 tot 10 weken.